PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

REGULAMIN

(regulamin terapii on-line jest na końcu niniejszej strony)

Rozpoczęcie terapii:

 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia terapii może być odbycie pierwszej wizyty konsultacyjnej u specjalisty, wspólnie z którym zostanie ustalony zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 2. Pierwsza wizyta odbywa się bez dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczyć na pierwszą wizytę wszelkie posiadane dokumenty, opinie i orzeczenia dotyczące dziecka.
 4. Od dnia 14.05.2020 do odwołania, pierwsza wizyta konsultacyjna jest płatna (wizyta bez dziecka, zebranie wywiadu z rodzicem).

Uczestnictwo w terapii:

 1. Na terapię należy uczęszczać regularnie.
 2. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani obniżenia odpłatności
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się współpracować z terapeutą i realizować zalecone programy domowe.
 4. Rodzice/opiekunowie na prośbę mogą uczestniczyć w zajęciach, za zgodą terapeuty.
 5. Terapeuta zobowiązuje się do prowadzenia zajęć rzetelnie oraz do informowania rodziców o przebiegu, postępach i zasadności ćwiczeń.
 6. Terapeuta zobowiązuje się do wspierania rodziców, udzielania wskazówek do pracy w domu.
 7. Nieobecność dziecka przekraczająca połowę przeznaczonych dla niego terminów zajęć może być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia terapii (ze względu na niemożliwość zrealizowania założonych celów terapii).
 8. Na korytarzu placówki należy zachować ciszę.
 9. W placówce obowiązuje strefa bez obuwia.

Opłacanie zajęć:

 1. Zajęcia opłacamy w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.
 2. Za zgodą terapeuty, zajęcia można opłacić przelewem, z góry lub z dołu.
 3. W przypadku, gdy instytucja finansująca zajęcia (przedszkole, szkoła, fundacja) zalega z płatnościami powyżej dwóch miesięcy, terapia zostaje zawieszona do momentu uregulowania zaległości.
 4. Terapia u terapeutów pedagogicznych podlega wyłącznie opłacie z góry za miesiąc do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Odwoływanie zajęć:

 1. Nieobecność na zajęciach popołudniowych (po godz. 12:00) należy zgłosić do godz. 11:00, ale nie później niż na 3 godziny przed ich rozpoczęciem.
 2. Nieobecność na zajęciach porannych (przed 12:00) należy zgłosić do godz. 20:00 dnia poprzedniego.
 3. Zajęcia można odwołać telefonicznie lub przez sms.
 4. Zajęcia odwołane po upływie wymaganego czasu, lub zajęcia w ogóle nieodwołane uznajemy za zrealizowane, czyli odpłatne.
 5. Dwukrotne odwołanie zajęć po upływie wymaganego czasu lub nieodwołanie zajęć w ogóle w okresie jednego miesiąca skutkuje wypisaniem dziecka z terapii i utratą zarezerwowanego terminu u terapeuty.
 6. Ponowne przyjęcie dziecka na terapię jest możliwe po opłaceniu nieodwołanych zajęć oraz znalezieniu nowego terminu do terapeuty, a jeśli to konieczne, wiąże się z wpisaniem na listę oczekujących.

Odrabianie zajęć:

 1. Zajęcia zaplanowane z góry na cały miesiąc realizowane są w danym miesiącu kalendarzowym.
 2. W przypadku choroby dziecka lub innych zdarzeń losowych, zajęcia odwołane o czasie mogą zostać odrobione w bieżącym miesiącu kalendarzowym lub w miesiącu następnym.

Zastępstwa/nieobecności terapeuty:

 1. Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży zastrzega sobie możliwość jednorazowej lub stałej zmiany terapeuty, o której rodzic zostanie uprzednio poinformowany.
 2. W przypadku nieobecności terapeuty oraz braku możliwości zastępstwa, zajęcia również należy odrobić.
 3. Odwołanie zajęć terapeuty może zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem sms.

Czas trwania zajęć:

 1. Czas trwania zajęć ustalany jest indywidualnie z terapeutą.

Czas pracy:

 1. Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży pracuje niezależnie od organizacji kalendarza roku szkolnego.

 

REGULAMIN TERAPII ON-LINE

 1. Przed rozpoczęciem zajęć/terapii on-line należy dokonać płatności przelewem.
 2. Jeśli płatność odbywa się 1 dzień przed lub w dniu zajęć/terapii należy wysłać potwierdzenie przelewu w dowolny z poniższych sposobów:
 • na adres kontakt@centrumterapiidzieci.pl
 • załączyć do wiadomości na profilu na facebook’u
 • wysłać MMS pod numer 515 522 451
 1. Koszt zajęć i terapii on-line jest taki sam jak zajęć stacjonarnych, zgodnie z cennikiem.
 2. W przypadku, gdy spotkanie on-line nie mogło zostać zrealizowane z powodów technicznych, klient nie ponosi ich kosztu. Spotkanie należy umówić ponownie w dogodnym dla obu stron terminie.
 3. Przypadku przerwania zajęć w trakcie z powodów technicznych, zajęcia należy odrobić proporcjonalnie do czasu jaki pozostał do ich końca.
 4. W sytuacji gdy, zajęcia nie odbywają się z powodu braku jakiegokolwiek kontaktu z klientem, zostają uznane za zrealizowane (odpłatne).
 5. Wpłat należy dokonywać na konto:

19 1050 1894 1000 0092 3740 2145

Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży, ul. Piłsudskiego 33d, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 1. Terapia on-line jest możliwa jedynie u wybranych terapeutów.