PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Zajęcia pedagogiczne obejmują zagadnienia związane z obszarem psychoedukacyjnym. Program skoncentrowany jest na eliminacji pojawiających się trudności w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola/szkoły. Problem z koncentracją u dzieci to coraz częstszy powód, dla którego rodzice zwracają się do nas o pomoc. Terapia pedagogiczna sprawdza się również u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzięki niej dziecko poznaje nowe sposoby uczenia się i wyrównuje braki edukacyjne.

Zajęcia pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

Dziecko 0 – 3

 • diagnoza rozwoju psychoruchowego,
 • konsultacje pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna,
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w sferach społecznych, wychowawczych i edukacyjnych,
 • modyfikowanie zaburzeń percepcyjno-motorycznych,
 • praca nad trudnymi zachowaniami,
 • praca z dziećmi przejawiającymi problemy w komunikacji,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
 • stabilizacja emocji,
 • TUS trening umiejętności społecznych.

Dziecko 4 – 12

 • diagnoza/diagnoza ryzyka dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • terapia pedagogiczna: terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • pomoc w kontaktach na linii dziecko – rodzic – szkoła,
 • diagnoza rozwoju psychoruchowego,
 • konsultacje pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna,
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w sferach społecznych, wychowawczych i edukacyjnych,
 • modyfikowanie zaburzeń percepcyjno-motorycznych,
 • praca nad trudnymi zachowaniami,
 • praca z dziećmi przejawiającymi problemy w komunikacji,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
 • stabilizacja emocji,
 • TUS trening umiejętności społecznych.

Zajęcia pedagogiczne dedykowane dla dzieci z następującymi problemami:

 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • niepełnosprawność sprzężona,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • Zespół Aspergera,
 • Zespół Downa,
 • zespoły wad genetycznych,
 • MPD,
 • zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia sfery emocjonalnej.

Zajęcia pedagogiczne – metody wykorzystywane w pracy

 • tradycyjne metody terapii pedagogicznej,
 • Metoda Warnkego,
 • PECS- Picture Exchange Communication System,
 • terapia behawioralna,
 • polisensoryczne poznawanie świata: Metoda Knillów oraz Senso-Paka,
 • terapia ręki,
 • KORP- Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
 • VB-MAPP- program do oceny umiejętności językowych i społecznych dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi,
 • M-CHAT-R.