PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Kilka słów o Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży

Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży, Mińsk MazowieckiPracę z dziećmi kochamy ponieważ, jest to nasza pasja.
Dająca ogromną satysfakcję, jak i przyprawiająca o ból głowy. Wymagająca i rzucająca wyzwania. Uzależniająca – pasja. Z tego powstała nasza poradnia. Miejsce, w którym oferujemy kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną i w zakresie rehabilitacji.

Na sukces nasz i naszych dzieci złożyły się następujące elementy:

  • Dbamy o to, żeby każdy czuł się u nas dobrze. Uważamy, że dobre nastawienie do terapii to połowa sukcesu.
  • Stosujemy wymyślone przez nas i dopracowywane przez lata systemy motywacyjne dla dzieci.
  • Skupiamy się na poprawnej diagnozie i pracujemy zespołowo.
  • Dopiero, kiedy wiemy, gdzie leży problem, zaczynamy działać.
  • Praca z dziećmi to dla nas frajda, uważamy, że żeby dobrze ją wykonywać, trzeba ją lubić.
  • Ogromną satysfakcję dają nam każde, nawet najmniejsze postępy naszych podopiecznych.
  • Oprócz umiejętności zawodowych i wykształcenia, mamy całe magazyny cierpliwości i wyrozumiałości dla problemów dziecka.

Nasza Kadra

Monika Bartnik
Monika Bartnikfizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie uzyskałam tytuł licencjata oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. W ramach edukacji podyplomowej odbyłam studia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku „Fizjoterapia w pediatrii”.

Już w trakcie studiów interesowałam się pracą z dziećmi. Pierwsze kroki w zawodzie stawiałam w trakcie licznych praktyk w szpitalach i poradniach w Białymstoku i Warszawie. Podczas studiów magisterskich zostałam wolontariuszem, a później pracownikiem Ośrodka Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej, gdzie prowadziłam rehabilitację z małymi pacjentami. Nauczyłam się tam, że w trakcie zajęć najważniejszy jest uśmiech, wzajemny szacunek i zrozumienie, a dobra współpraca z rodzicami i zespołem terapeutycznym jest najprostszą drogą do sukcesu w terapii. Na podstawie doświadczeń z pracy oraz zainteresowania tematem zaburzeń ze spektrum autyzmu i integracji sensorycznej powstała moja praca magisterska.

Jestem dyplomowanym terapeutą integracji sensorycznej. Stale dokształcam się uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam między innym kursy: kinezjotaping podstawowy, PNF podstawowy, PNF w pediatrii, masaż Shantali czy trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci.

 

Agnieszka Rogalapedagog, terapeuta integracji sensorycznej

W 2012 roku ukończyłam studia pedagogiczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o specjalizacji pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej. Pracuję z dziećmi od 2014 roku. Początkowo prowadząc własne przedszkole, gdzie zwracając dużą uwagę na holistyczne podejście do rozwoju małego dziecka, stosowałam elementy integracji sensorycznej. Obecnie zajmuję się już głównie prowadzeniem zajęć z dziećmi z zaburzeniami SI. W swojej pracy kieruje się nurtem podążania za potrzebami i zainteresowaniami dziecka, ale łączę go także ze stawianiem celów i zadań. Swoją wiedzę poszerzam podczas udziału w szkoleniach i kursach. W pracy cenię sobie pozytywne relacje z dziećmi i ich rodzicami.


Martyna Długosz – terapeutka pedagogiczna.

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku pedagogika ogólna.
Prowadzę indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia i dysortografia) oraz terapię ręki.
Pracując z dziećmi staram się zrozumieć ich problem, sprawić, aby czuły się swobodnie na zajęciach, zbudować pozytywną relację, czyli stworzyć odpowiednie warunki do przezwyciężania trudności . Bardzo cenię sobie kontakt i współpracę z rodzicami. Dobieram metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, wzbogacam je o zabawy i gry oraz elementy terapii ręki.

Monika Rzępołuch
Monika Rzępołuchneurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.
Jestem neurologopedą, terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Filologia Polska – specjalność nauczycielska, Podyplomowe Studia Logopedyczne i Podyplomowe Studia Neurologopedyczne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Klinikę Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w rozmaitych szkoleniach, kursach i warsztatach. Jestem terapeutą dzieci niemówiących, dzieci z każdym opóźnieniem w rozwoju mowy niezależnie od przyczyny tego opóźnienia, dzieci z wadami wymowy, dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej. W terapii ważne jest dla mnie zbudowanie relacji, indywidualne podejście oraz całościowe spojrzenie na pacjenta. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Jest to nie tylko wykonywany zawód, ale też ogromna pasja, którą nieustannie rozwijam.

Kamil Dobosz– terapeuta pedagogiczny, dyrektor poradni
Jestem absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Regularnie uczęszczam na ogólnopolskie konferencje poświęcone dysleksji i trudności matematycznych. Obecnie studiuję Psychologię na Uniwersytecie SWPS. W poradni zajmuję się diagnozą psychologiczno-pedagogiczną, a także prowadzę terapię dysleksji i terapię matematyczną. Interesuję się też tym jak uczy się nasz mózg i wiedzę tą wykorzystuję w pracy.
Zapraszam na swoje zajęcia jeśli Państwa dziecko:
– ma trudności matematyczne (wspomaga się liczeniem na palcach, popełnia proste błędy w obliczeniach, nie pamięta tabliczki mnożenia, ma problemy z zadaniami z treścią, nie rozumie ułamków, procentów, ma kłopoty z geometrią i inne). Pracuję ze wszystkimi dziećmi od wieku przedszkolnego do liceum włącznie)
– ma problemy z czytaniem i pisaniem
– chciałoby poznać metody efektywnego uczenia się.
Moje zajęcia cechuje miła atmosfera, nieszablonowe i kreatywne podejście oraz przytłaczająca dawka wyrozumiałości dla dziecka i jego problemów. Połączenie kompetencji i ciepła to mój przepis na sukces.

Emilia Serafin – psycholog dziecięcy
Jestem psychologiem z ponad 10 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi neuroróżnorodnymi, a także terapeutą komunikacji wspomagającej (AAC,
PECS), absolwentką UKSW, obecnie studiuję podyplomowo Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas współpracy z przedszkolami, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi pracując jako terapeuta i diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także podczas udziału w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach rozwojowych.
W swojej pracy wykorzystuję elementy różnych metod, starając się jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby Dziecka i Rodziców, m.in. elementy terapii poznawczo-behawioralnej, treningi relaksacyjne i regulacji emocji, bajkoterapię, bliskie jest mi rodzicielstwo bliskości, podejście self-reg oraz terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Regularnie uczestniczę w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje. W Centrum pracuję z Dziećmi do 10 r.ż. oraz z ich Rodzicami.

Justyna Poziemska – logopeda
z wykształcenia jestem logopedą, filologiem, terapeutą miofunkcjonalnym. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu terapii logopedycznej zaczęłam zdobywać już podczas studiów oraz wielogodzinnych praktyk, pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych placówkach: przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, poradni logopedycznej Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łodzi.
Na co dzień pracuję z dziećmi z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, afazją. Do każdego pacjenta podchodzę zawsze indywidualnie i kieruję się holistycznym podejściem. Fascynuje mnie praca zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Uwielbiam się rozwijać, stale podnosić swoje kwalifikacje i uczyć się nowych rzeczy. Ukończyłam m.in. szkolenie z terapii miofunkcjonalnej u Aleksandry Rosińskiej, Kurs Doskonalący o tematyce „Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia funkcji ręki”, uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Konferencji dot. Afazji rozwojowej. Regularnie aktualizuję i poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu m.in. dyslalii, autyzmu czy terapii logopedycznej. Prywatnie jestem mamą dwóch chłopców, w tym jednego w terapii logopedycznej co daje mi możliwość patrzenia na rozwój i potrzeby dzieci, podążania za nimi w roli rodzica oraz terapeuty.

Katarzyna Decker – logopeda
Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu oraz studiów magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W poradni pracuję głównie z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją i dyslalią. Bliski jest mi temat niedosłuchów, problemów logopedycznych osób z niedosłuchem oraz samo wykonywanie i interpretacja badań słuchu równowagi i mowy. Staram się, aby na moich zajęciach panowała przyjazna atmosfera, często wykorzystuję zainteresowania dziecka do realizacji celów terapeutycznych. Bardzo cenię współpracę i kontakt z rodzicami oraz możliwość konsultacji z innymi specjalistami. Każdy sukces mojego podopiecznego daje mi ogromną satysfakcję, radość i motywację do dalszej pracy.

Agata Bieńkowska – pedagog, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunkach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym i pedagogika przedszkolno-wczesnoszkolna. W 2018 roku ukończyłam Klinikę Integracji Sensorycznej w Centrum SI. Ukończyłam również kursy i szkolenia poszerzające wiedzę z zakresu pracy z dziećmi z dysfunkcjami, autyzmem, terapię ręki, pogłębiałam wiedzę z zakresu diagnozy i rozpoczynania terapii si w zależności od wniosków. Jeśli chodzi o prowadzenie terapii, kluczowy jest dla mnie kontakt z opiekunami dzieci i wzajemne zaufanie. Najważniejsza – praca z dzieckiem i dobra relacja. Zawsze interesuje mnie nastrój i nastawienie dziecka danego dnia. Wymagania dopasowuję do możliwości dziecka, ale w miarę możliwości podnoszę poprzeczkę.
Magdalena Pochmara – neurologopeda
Małgorzata Kędziorek – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki
Paulina Dobosz – psycholog
Olga Kukawska – psycholog
Sandra Anczarska – psycholog
Wiktoria Rokicka – fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej
Monika Lipińska-Woźniak – office manager