PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Terapia autyzmu podjęta w odpowiednio szybkim czasie pozwala na złagodzenie istniejących zaburzeń i skuteczne opanowanie umiejętności społecznych przez dziecko. Na wczesnym etapie rozwoju mózg dziecka jest na tyle plastyczny, że wszelkie metody stymulowania funkcji poznawczych i pobudzanie rozwoju psychoruchowego przynoszą oczekiwane efekty. O skuteczności terapii autyzmu przesądza prawidłowa diagnoza i odpowiedni wybór narzędzi wspomagających rozwój dziecka. W tym celu zajęcia logopedyczne oraz trening umiejętności społecznych mogą się okazać kluczowym elementem w walce z zaburzeniami ogólnorozwojowymi.

Co wchodzi w skład terapii autyzmu?

 • terapia psychologiczna,
 • stymulowanie rozwoju poznawczego,
 • rozwoju mowy,
 • rozwoju komunikacji.
 • zajęcia pedagogiczne,
 • diagnoza rozwoju psychoruchowego,
 • konsultacje pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w sferach społecznych, wychowawczych i edukacyjnych,
 • modyfikowanie zaburzeń percepcyjno-motorycznych,
 • praca nad trudnymi zachowaniami,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
 • stabilizowanie emocji.

Terapia autyzmu – metody

 • terapia z elementami Metody Krakowskiej,
 • PECS – Picture Exchange Communication System,
 • terapia behawioralna,
 • polisensoryczne poznawanie świata: Metoda Knillów oraz Senso-Paka,
 • terapia ręki,
 • KORP- Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
 • VB-MAPP- program do oceny umiejętności językowych i społecznych dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi,
 • M-CHAT-R.