PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Zajęcia psychologiczne realizowane w naszej poradni skoncentrowane są na kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych. W terapii skupiamy się na budowaniu pozytywnej samooceny i wzmacnianiu asertywności. Zdarzają się sytuacje, w których psycholog dziecięcy rekomenduje wsparcie terapii dodatkowymi formami. W przypadku zdiagnozowania zaburzeń takich jak dyskalkulia czy dysleksja konieczne będzie wprowadzenie zajęć pedagogicznych. Zależy nam, aby udzielane wsparcie miało charakter ogólnorozwojowy, a zdobyte kompetencje pomogły przygotować dziecko do pełnienia określonych ról w społeczeństwie.

Profesjonalna pomoc dla dzieci i młodzieży

Wiemy, jak cenne może okazać się wsparcie rodziców w kształtowaniu postaw młodego człowieka, dlatego zajęcia psychologiczne dedykowane są zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Poniższy zakres usług został dostosowany do konkretnego wieku.

Dziecko 0-3 lata:

 • badanie poziomu rozwoju dziecka,
 • diagnoza – ADHD, zaburzenia koncentracji, spektrum zaburzeń autyzmu, opóźnienie rozwojowe,
 • terapia autyzmu,
 • ocenianie gotowości przedszkolnej,
 • wspomaganie rozwoju poznawczego i rozwoju mowy,
 • wsparcie w problemach w przedszkolu i żłobku – lęk separacyjny, agresja,
 • wsparcie w budowaniu systemu wychowawczego w domu,
 • pomoc w nawiązaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem.

Dziecko 4 – 12 lat:

 • badanie poziomu rozwoju dziecka, badanie inteligencji,
 • ocena gotowości szkolnej,
 • diagnoza – ADHD, zaburzenia koncentracji, spektrum zaburzeń autyzmu, opóźnienie rozwojowe,
 • diagnoza i terapia EEG – Biofeedback,
 • terapia autyzmu,
 • wsparcie psychologiczne – lęk, depresja, niska samoocena, trudności w kontaktach społecznych, zaburzenia zachowania, agresja, motywacja do nauki,
 • wsparcie w budowaniu systemu wychowawczego w domu,
 • pomoc w nawiązaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem.

Nastolatki:

 • badanie inteligencji,
 • diagnoza – ADHD, zaburzenia koncentracji, spektrum zaburzeń autyzmu, opóźnienie rozwojowe,
 • diagnoza i terapia EEG – Biofeedback,
 • terapia indywidualna – stres, depresja, zaburzenia lękowe, niska samoocena, trudności w kontaktach społecznych, motywacja do nauki,
 • wsparcie w budowaniu systemu wychowawczego w domu,
 • pomoc w nawiązaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem.