PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Trening Umiejętności Społecznych ma na celu nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie społecznej. Podnosi poczucie własnej wartości i pozytywnej samooceny.

Czym jest TUS – trening umiejętności społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych w skrócie TSU jest to forma zajęć przeznaczona zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dzięki tej metodzie terapii mamy możliwość poprawić funkcjonowanie w życiu społecznym. Głównym celem warsztatów jest kontrolowanie własnych emocji, umiejętności komunikacji, funkcjonowania w grupie społecznej. Zajęcia odbywają się w małych grupach najczęściej 4-6-osobowych. Szczególnie polecane są dla dzieci z zespołem Aspergera, spektrum Autyzmu, mające trudności w relacjach rówieśniczych oraz z problemami emocjonalnymi. Skorzystać powinny również dzieci i młodzież z depresją, fobią społeczną oraz zaburzeniami lekowymi. Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży świadczy usługi dla osób w każdym wieku. Oferują pomoc psychologiczna, pedagogiczna oraz rehabilitacyjną. Wykwalifikowana kadra udziela wsparcia na każdym etapie terapii.

Na czym polegają warsztaty TUS?

Ćwiczenia i zabawy podczas warsztatów mają za zadanie nauczyć asertywności, rywalizacji, radzenia sobie z emocjami oraz reagowania na krytykę. Metody stosowane w TUS przynoszą wiele korzyści, a zwłaszcza radzenia sobie w nowych sytuacjach, prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz podniesienie własnej wartości. Dzięki takim treningom uczestnicy potrafią radzić sobie ze stresem, opanować pozytywne i negatywne emocje. Nabierają zdolności empatycznych, współodczuwania stanów emocjonalnych drugiego człowieka. Podczas zajęć stosuje się różne techniki i narzędzia. Najczęściej jest to psychodrama, odgrywanie ról, scenek, które mają za zadanie wyrażanie różnych emocji. Następnie należy te zachowania omówić, nazwać, rozpoznać. Często stosuje się również zajęcia terenowe, które mają polegać na zastosowaniu nabytych umiejętności w środowisku nieznanym, w sytuacji nieprzewidywalnej. Może to być wyjście do parku, na basen, czy też jazda autobusem.

Dodano: 17 stycznia 2022, do kategorii Blog