PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

Piłsudskiego 33d
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Dziecko 0-3 lata

 • Badanie poziomu rozwoju dziecka
 • Diagnoza – ADHD, zaburzenia koncentracji, spektrum zaburzeń autyzmu, opóźnienie rozwojowe
 • Terapia autyzmu
 • Ocenianie gotowości przedszkolnej
 • Wspomaganie rozwoju poznawczego i rozwoju mowy
 • Wsparcie w problemach w przedszkolu i żłobku – lęk separacyjny, agresja
 • Wsparcie w budowaniu systemu wychowawczego w domu
 • Pomoc w nawiązaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem

Dziecko 4 – 12 lat

 • Badanie poziomu rozwoju dziecka, badanie inteligencji
 • Ocena gotowości szkolnej
 • Diagnoza – ADHD, zaburzenia koncentracji, spektrum zaburzeń autyzmu, opóźnienie rozwojowe
 • Diagnoza i terapia EEG – Biofeedback
 • Terapia autyzmu
 • Wsparcie psychologiczne – lęk, depresja, niska samoocena , trudności w kontaktach społecznych, zaburzenia zachowania, agresja, motywacja do nauki
 • Wsparcie w budowaniu systemu wychowawczego w domu
 • Pomoc w nawiązaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem

Nastolatki

 • Badanie inteligencji
 • Diagnoza – ADHD, zaburzenia koncentracji, spektrum zaburzeń autyzmu, opóźnienie rozwojowe
 • Diagnoza i terapia EEG – Biofeedback
 • Terapia indywidualna – stres, depresja, zaburzenia lękowe, niska samoocena, trudności w kontaktach społecznych, motywacja do nauki
 • Wsparcie w budowaniu systemu wychowawczego w domu
 • Pomoc w nawiązaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem

Dorośli

 • Psychoterapia indywidualna – zaburzenia lękowe, depresja, niska samoocena, trudności w relacjach społecznych, zaburzenia osobowości
 • Wsparcie w budowaniu systemu wychowawczego w rodzinie
 • Praca na poprawą relacji w rodzinie
 • Pomoc w ustabilizowaniu sytuacji rodzinnej w przypadku rozwodu
 • Wsparcie w przygotowaniu dziecka do posiadania rodzeństwa