PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

Piłsudskiego 33d
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Dziecko 0 – 3

 • diagnoza rozwoju psychoruchowego
 • konsultacje pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach
 • wspomaganie rozwoju dziecka w sferach; społecznych, wychowawczych i edukacyjnych
 • modyfikowanie zaburzeń percepcyjno-motorycznych
 • praca nad trudnymi zachowaniami
 • praca z dziećmi przejawiającymi problemy w komunikacji
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • stabilizacja emocji
 • TUS trening umiejętności społecznych

Dziecko 4 – 12

 • Diagnoza/diagnoza ryzyka dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • Terapia pedagogiczna – terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • Pomoc w kontaktach na linii dziecko – rodzic – szkoła
 • diagnoza rozwoju psychoruchowego
 • konsultacje pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach
 • wspomaganie rozwoju dziecka w sferach; społecznych, wychowawczych i edukacyjnych
 • modyfikowanie zaburzeń percepcyjno-motorycznych
 • praca nad trudnymi zachowaniami
 • praca z dziećmi przejawiającymi problemy w komunikacji
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • stabilizacje emocji
 • TUS trening umiejętności społecznych

Pomoc przeznaczona dla dzieci z następującymi problemami:

 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • niepełnosprawność intelektualna
 • niepełnosprawność sprężona
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • zespoły wad genetycznych
 • MPD
 • zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia sfery emocjonalnej

Metody wykorzystywane w pracy:

 • tradycyjne metody terapii pedagogicznej
 • Metoda Warnkego
 • PECS- Picture Exchange Communication System
 • terapia behawioralna
 • polisensoryczne poznawanie świata: Metoda Knillów oraz Senso-Paka
 • terapia ręki
 • KORP- Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • VB-MAPP- program do oceny umiejętności językowych i społecznych dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi
 • M-CHAT-R