PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Terapia autyzmu podjęta w odpowiednio szybkim czasie pozwala na złagodzenie istniejących zaburzeń i skuteczne opanowanie umiejętności społecznych przez dziecko. Na wczesnym etapie rozwoju mózg dziecka jest na tyle plastyczny, że wszelkie metody stymulowania funkcji poznawczych i pobudzanie rozwoju psychoruchowego przynoszą oczekiwane efekty. O skuteczności terapii autyzmu przesądza prawidłowa diagnoza i odpowiedni wybór narzędzi wspomagających rozwój dziecka. W tym celu zajęcia logopedyczne oraz trening umiejętności społecznych mogą się okazać kluczowym elementem w walce z zaburzeniami ogólnorozwojowymi.

Co wchodzi w skład terapii autyzmu?

  • terapia psychologiczna,
  • stymulowanie rozwoju poznawczego,
  • rozwoju mowy,
  • rozwoju komunikacji.
  • zajęcia pedagogiczne,
  • diagnoza rozwoju psychoruchowego,
  • konsultacje pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna,
  • wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach,
  • wspomaganie rozwoju dziecka w sferach społecznych, wychowawczych i edukacyjnych,
  • modyfikowanie zaburzeń percepcyjno-motorycznych,
  • praca nad trudnymi zachowaniami,
  • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
  • stabilizowanie emocji.

Terapia autyzmu – metody

  • terapia z elementami Metody Krakowskiej,
  • PECS – Picture Exchange Communication System,
  • terapia behawioralna,
  • polisensoryczne poznawanie świata: Metoda Knillów oraz Senso-Paka,
  • terapia ręki,
  • KORP- Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
  • VB-MAPP- program do oceny umiejętności językowych i społecznych dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi,
  • M-CHAT-R.