PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

Piłsudskiego 33d
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Terapia autyzmu

 • Terapia psychologiczna
  • stymulowanie rozwoju poznawczego
  • rozwoju mowy
  • rozwoju komunikacji
 • Terapia pedagogiczna
 • diagnoza rozwoju psychoruchowego
 • konsultacje pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach
 • wspomaganie rozwoju dziecka w sferach; społecznych, wychowawczych i edukacyjnych
 • modyfikowanie zaburzeń percepcyjno-motorycznych
 • praca nad trudnymi zachowaniami
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • stabilizowanie emocji

Metody wykorzystywane w pracy

 • terapia z elementami Metody Krakowskiej
 • PECS- Picture Exchange Communication System
 • terapia behawioralna
 • polisensoryczne poznawanie świata: Metoda Knillów oraz Senso-Paka
 • terapia ręki
 • KORP- Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • VB-MAPP- program do oceny umiejętności językowych i społecznych dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi
 • M-CHAT-R