PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Monika Bartnik – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Monika BartnikJestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie uzyskałam tytuł licencjata oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. W ramach edukacji podyplomowej odbyłam studia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku „Fizjoterapia w pediatrii”.

Już w trakcie studiów interesowałam się pracą z dziećmi. Pierwsze kroki w zawodzie stawiałam w trakcie licznych praktyk w szpitalach i poradniach w Białymstoku i Warszawie. Podczas studiów magisterskich zostałam wolontariuszem, a później pracownikiem Ośrodka Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej, gdzie prowadziłam rehabilitację z małymi pacjentami. Nauczyłam się tam, że w trakcie zajęć najważniejszy jest uśmiech, wzajemny szacunek i zrozumienie, a dobra współpraca z rodzicami i zespołem terapeutycznym jest najprostszą drogą do sukcesu w terapii. Na podstawie doświadczeń z pracy oraz zainteresowania tematem zaburzeń ze spektrum autyzmu i integracji sensorycznej powstała moja praca magisterska.

Jestem dyplomowanym terapeutą integracji sensorycznej. Stale dokształcam się uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam między innym kursy: kinezjotaping podstawowy, PNF podstawowy, PNF w pediatrii, masaż Shantali czy trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci.

Cały wolny czas poświęcam rodzinie. Lubię aktywności na świeżym powietrzu, szczególnie jazdę na rowerze i nordic walking oraz podróżowanie.

 


Agnieszka Rogala – pedagog, terapeuta integracji sensorycznejAgnieszka Rogala.

W 2012 roku ukończyłam studia pedagogiczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o specjalizacji pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej. Pracuję z dziećmi od 2014 roku. Początkowo prowadząc własne przedszkole, gdzie zwracając dużą uwagę na holistyczne podejście do rozwoju małego dziecka, stosowałam elementy integracji sensorycznej. Obecnie zajmuję się już głównie prowadzeniem zajęć z dziećmi z zaburzeniami SI. W swojej pracy kieruje się nurtem podążania za potrzebami i zainteresowaniami dziecka, ale łączę go także ze stawianiem celów i zadań. Swoją wiedzę poszerzam podczas udziału w szkoleniach i kursach. W pracy cenię sobie pozytywne relacje z dziećmi i ich rodzicami.


Monika Rzępołuch – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznejMonika Rzępołuch

Jestem neurologopedą, terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Filologia Polska – specjalność nauczycielska, Podyplomowe Studia Logopedyczne i Podyplomowe Studia Neurologopedyczne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Klinikę Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w rozmaitych szkoleniach, kursach i warsztatach. Jestem terapeutą dzieci niemówiących, dzieci z każdym opóźnieniem w rozwoju mowy niezależnie od przyczyny tego opóźnienia, dzieci z wadami wymowy, dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej. W terapii ważne jest dla mnie zbudowanie relacji, indywidualne podejście oraz całościowe spojrzenie na pacjenta. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Jest to nie tylko wykonywany zawód, ale też ogromna pasja, którą nieustannie rozwijam.


Magdalena Pochmara – neurologopeda


Martyna Długosz – terapeuta pedagogicznyMartyna Długosz

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku pedagogika ogólna. Prowadzę indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia i dysortografia) oraz terapię ręki. Pracując z dziećmi staram się zrozumieć ich problem, sprawić, aby czuły się swobodnie na zajęciach, zbudować pozytywną relację, czyli stworzyć odpowiednie warunki do przezwyciężania trudności. Bardzo cenię sobie kontakt i współpracę z rodzicami. Dobieram metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, wzbogacam je o zabawy i gry oraz elementy terapii ręki.


Kamil Dobosz – terapeuta pedagogiczny, dyrektor poradni

Małgorzata Kędziorek – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

Emilia Serafin – psycholog