PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Lidia Orzechowska – pedagog specjalny

Od roku 2015 jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Oligofrenopedagogika.

Skończyłam również studia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym nLidia Orzechowskaa kierunku Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Ukończyłam liczne kursy dokształcające, między innymi: Terapię ręki, Trening umiejętności społecznych, Trening jedzenia, Picture Exchange Communication System.

W roku 2016 rozpoczęłam staranie o otrzymanie Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako asystent hipoterapeuty, nauczyciel w przedszkolu, prowadząc indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz jako nauczyciel w szkole podstawowej z dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, którym obdarza mnie dziecko i rodzic, oraz uśmiech dziecka podczas zajęć, które prowadzę.


Małgorzata Kędziorek – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

goska2


Kamil Dobosz – terapeuta pedagogiczny

Jestem terapeutą pedagogicznym, diagnostą dysleksji, dyskalkulii w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, terapeutą II-go stopnia metody Warnkego, terapeutą EEG-Biofeedback pierwszego stopnia, terapeutą treningu umiejętności społecznych.

Dodatkowo specjalizuję się w neurodydaktyce. Zgłębiam wiedzę na temat tego jak uczy się mózg i na tej podstawie prowadzę z uczniami indywidualne zajęcia z technik efektywnego uczenia się. Ponadto prowadzę terapię i diagnozę dysleksji, dysortografii i dyskalkulii oraz trening umiejętności społecznych.

Terapię opieram na metodach mających podstawy naukowe i potwierdzoną skuteczność. Duży nacisk kładę na zróżnicowanie formy zajęć – wprowadzam elementy zabawy, rywalizacji, na zajęciach często są elementy humorystyczne 😊


Bartłomiej Wójcicki – terapeuta pedagogicznyBartek1

Ukończyłem studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej o kierunku resocjalizacja i terapia pedagogiczna. W trakcie studiów zdobywałem doświadczenie uczestnicząc w praktykach studenckich w szkołach publicznych. Podczas pracy jako terapeuta pedagogiczny staram się wnikliwie obserwować dziecko i w trakcie terapii modyfikować cele jak i zmieniać formy i metody pracy. Dzieciom z dysleksją jest niezwykle ciężko pokonywać własne ograniczenia, co poprzez miłą atmosferę, skracanie dystansu czy poczucie humoru staram się niwelować. Celem moich zajęć jest osiągnięcie maksymalnych dla danego dziecka postępów, które systematycznie konsultuję i przedstawiam rodzicom. Starając się podnosić swoje kwalifikacje ukończyłem studia podyplomowe na kierunkach edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Obecnie pracuję również w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku. Moją pasją jest sport, szczególnie sztuki walki.


Martyna Długosz – terapeuta pedagogiczny

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku pedagogika ogólna.

Prowadzę terapię pedagogiczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a w szczególności z dysleksją, dysgrafią i dysortografią. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach, szkoleniach i kursach oraz praktyczną, którą nabyłam podczas praktyk w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, szkołach i przedszkolach integracyjnych, prowadząc zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a także poprzez dotychczasową pracą, jako terapeuta pedagogiczny oraz nauczyciel wspomagający.

W terapii najważniejsze jest dla mnie zbudowanie pozytywnej relacji z dzieckiem, która stanowi fundament do wspólnego przezwyciężania trudności szkolnych, budowania i umacniania poczucia własnej wartości oraz motywacji do samodzielnej pracy.

Terapię opieram na indywidualnych potrzebach i możliwościach dzieci, wzbogacam o gry i zabawy oraz elementy terapii ręki i kinezjologii edukacyjnej – gimnastyki mózgu P. Dennisona.


Marzena Piotrowska – psycholog, terapeutka S.I.Marzena Piotrowska

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pracuję w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz prowadzę zajęcia Integracji Sensorycznej dla dzieci. Oferuję również zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.


Agnieszka Rogala – pedagog, terapeutka S.I.

Michał Kłak – Psycholog

Agnieszka Franczak – Psycholog, Psychoterapeuta

Magdalena Chomiuk – Logopeda