PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

Piłsudskiego 33d
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Fizjoterapia


Daria Bogucka –  fizjoterapeutaDaria Bogucka

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Dyplomowana masażystka, Certyfikowany terapeuta metody PNF. Uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oferujemy zabiegi z zakresu masażu klasycznego, leczniczego, drenażu limfatycznego oraz masażu niemowląt (Shantala) i kinezyterapii. Terapię niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami w napięciu mięśniowym oraz asymetrii ułożeniowej (korzystając z elementów zaczerpniętych z koncepcji NDT-Bobath oraz wiedzy na temat prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka). Zajęcia profilaktyczne oraz korygujące wady postawy takie jak: skolioza, płaskostopie, szpotawość/koślawość kolan i stóp. Masaż dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, kręczem szyi, chorobami nerwowo-mięśniowymi, masaż osób dorosłych borykających się między innymi z przeciążeniowymi bólami kręgosłupa i stawów, dyskopatią, chorobą zwyrodnieniową, rwą ramienną i kulszową, migrenami i bólami głowy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, z bliznami pooperacyjnymi, obrzękami kończyn górnych i dolnych, przykurczami stawowymi i in.


Joanna Zduńczyk – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath Basic oraz NDT-Bobath Baby.

Posiadane kursy: PNF Podstawowy, PNF w Pediatrii, I stopień Integracji Sensorycznej Kinesiology Taping.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”.

Pracuje głównie z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem okresu niemowlęcego.

 

 

 


Agnieszka Wereda – fizjoterapeuta

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagodzy specjalni


Lidia Orzechowska – pedagog specjalny

Od roku 2015 jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Oligofrenopedagogika.

Skończyłam również studia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym nLidia Orzechowskaa kierunku Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Ukończyłam liczne kursy dokształcające, między innymi: Terapię ręki, Trening umiejętności społecznych, Trening jedzenia, Picture Exchange Communication System.

W roku 2016 rozpoczęłam staranie o otrzymanie Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako asystent hipoterapeuty, nauczyciel w przedszkolu, prowadząc indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz jako nauczyciel w szkole podstawowej z dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, którym obdarza mnie dziecko i rodzic, oraz uśmiech dziecka podczas zajęć, które prowadzę.


Izabella Polkowska – pedagog specjalny

Jestem pedagogiem opiekuńczo – wychowawczym,  pedagogiem specjalnym.  

Doświadczenie zawodowe zdobywałam wspomagając w rozwoju dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu.. Uczestniczyłam w licznych kursach doskonalących z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, min. PEP- R, Terapia behawioralna, Terapeuta dziecka z autyzmem, Trening Umiejętności Społecznych,

W swojej pracy zawodowej wykorzystuję głównie aktywne metody zdobywania wiedzy i umiejętności. Kształtując  umiejętności  wykorzystuję techniki audiowizualne, techniki behawioralne. Organizując działania terapeutyczne, dokonuję wnikliwej i wszechstronnej obserwacji dziecka, dostosowując cele , metody i pomoce do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka. Wspomagam dzieci w kształtowaniu umiejętności społecznych w tym rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych wykorzystując w tym celu,  mowę i  komunikaty alternatywne: gest, symbol.

Ostrożnie i z rozwagą określam zaobserwowane trudności i deficyty, które w toku działań terapeutycznych często mają charakter dynamiczny uzależniony od jakości kontaktu z dzieckiem.

Najistotniejszym aspektem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i  terapeutycznych jest stosowanie metody wzmocnień pozytywnych. Skrupulatnie określam system wzmocnień dla każdego dziecka. Widząc efekty wykorzystywania wzmocnień, uważam że  powyższa metoda, obok potrzeby poznania i działania, jest największym motorem sprawczym wszelkich działań zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.


Aleksandra Pręgowska – pedagog specjalny

W 2017 roku ukończyłam studia  na kierunku pedagogika specjalna o specjalności surdopedagogika z terapią pedagogiczną oraz wychowanie przedszkolne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W trakcie studiów odbywałam praktyki w wielu Ośrodkach Specjalnych dla dzieci z wadą słuchu i innymi niepełnosprawnościami oraz w  przedszkolach i szkołach integracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako  nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej oraz w pracy indywidualnej z dziećmi z niedosłuchem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Stale poszerzam swoją wiedzę z dziedziny pedagogiki  i pedagogiki specjalnej. Ukończyłam różnego rodzaju kursy doszkalające m.in. Terapię behawioralną- kurs bazowy, Terapię Ręki, Terapię dzieci z ZA oraz szkolenia z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego.

W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie nawiązanie dobrego kontaktu, który w pozytywny sposób  wpłynie na efekty terapii. Jestem zwolenniczką nauki przez zabawę.

 


Terapeuci pedagogiczni


Kamil Dobosz – terapeuta pedagogiczny

Jestem terapeutą pedagogicznym, diagnostą dysleksji, dyskalkulii w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, terapeutą II-go stopnia metody Warnkego, terapeutą EEG-Biofeedback pierwszego stopnia, terapeutą treningu umiejętności społecznych.

Dodatkowo specjalizuję się w neurodydaktyce. Zgłębiam wiedzę na temat tego jak uczy się mózg i na tej podstawie prowadzę z uczniami indywidualne zajęcia z technik efektywnego uczenia się. Ponadto prowadzę terapię i diagnozę dysleksji, dysortografii i dyskalkulii oraz trening umiejętności społecznych.

Terapię opieram na metodach mających podstawy naukowe i potwierdzoną skuteczność. Duży nacisk kładę na zróżnicowanie formy zajęć – wprowadzam elementy zabawy, rywalizacji, na zajęciach często są elementy humorystyczne 😊


Bartłomiej Wójcicki – terapeuta pedagogiczny

Ukończyłem studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej o kierunku resocjalizacja i terapia pedagogiczna. W trakcie studiów zdobywałem doświadczenie uczestnicząc w praktykach studenckich w szkołach publicznych. Podczas pracy jako terapeuta pedagogiczny staram się wnikliwie obserwować dziecko i w trakcie terapii modyfikować cele jak i zmieniać formy i metody pracy. Dzieciom z dysleksją jest niezwykle ciężko pokonywać własne ograniczenia, co poprzez miłą atmosferę, skracanie dystansu czy poczucie humoru staram się niwelować. Celem moich zajęć jest osiągnięcie maksymalnych dla danego dziecka postępów, które systematycznie konsultuję i przedstawiam rodzicom. Starając się podnosić swoje kwalifikacje ukończyłem studia podyplomowe na kierunkach edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Obecnie pracuję również w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku. Moją pasją jest sport, szczególnie sztuki walki.

 


Martyna Długosz – terapeuta pedagogiczny

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku pedagogika ogólna.

Prowadzę terapię pedagogiczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a w szczególności z dysleksją, dysgrafią i dysortografią. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach, szkoleniach i kursach oraz praktyczną, którą nabyłam podczas praktyk w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, szkołach i przedszkolach integracyjnych, prowadząc zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a także poprzez dotychczasową pracą, jako terapeuta pedagogiczny oraz nauczyciel wspomagający.

W terapii najważniejsze jest dla mnie zbudowanie pozytywnej relacji z dzieckiem, która stanowi fundament do wspólnego przezwyciężania trudności szkolnych, budowania i umacniania poczucia własnej wartości oraz motywacji do samodzielnej pracy.

Terapię opieram na indywidualnych potrzebach i możliwościach dzieci, wzbogacam o gry i zabawy oraz elementy terapii ręki i kinezjologii edukacyjnej – gimnastyki mózgu P. Dennisona.


Joanna Świątek – terapeuta pedagogiczny

Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki na SGGW w Warszawie, na specjalności – terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka. Obecnie kończę studia magisterskie na specjalności  – terapia pedagogiczna z edukacją włączającą na UKSW w Warszawie. Swoją wiedzę doskonaliłam również podczas wymiany studenckiej na Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie.

Doświadczenie zdobywałam dotychczas podczas praktyk studenckich w poradni psychologiczno – pedagogicznej i w przedszkolu integracyjnym. Zainteresowania zawodowe kieruję ku terapii dysleksji, dysgrafii i dysortografii.

Pracując z dziećmi staram się z uśmiechem i empatią nawiązywać pozytywną relację z nimi, gdyż poczucie bezpieczeństwa dziecka jest krokiem naprzód ku sukcesowi w oddziaływaniach terapeutycznych.


Terapeuci integracji sensorycznej


Karolina Młynarczyk – fizjoterapeutka, terapeutka S.I.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, gdzie ukończyłam kierunek fizjoterapia i uzyskałam tytuł magistra. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na najlepszych oddziałach szpitalnych w Warszawie:

  1. Centrum Rehabilitacji i Medycyny Pracy „ATTIS”
  2. Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer”
  3. Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  4. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  5. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
  6. Instytut Kardiologii w Aninie
  7. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Pracę zawodową rozpoczęłam jeszcze na studiach, a już wcześniej pracowałam z dziećmi jako hipoterapeuta. Posiadam wieloletni staż pracy. Dodatkowo, swoją wiedzę i umiejętności doskonalę na różnego rodzaju kursach.

Jak wiadomo, każdy pacjent to odosobniony przypadek, dlatego proces rehabilitacji dobierany jest indywidualnie.

Moją ofertę kieruję do pacjentów po udarach, po wypadkach komunikacyjnych, po unieruchomieniach, po operacjach, do osób starszych, osób ze stwardnieniem rozsianym, ze stwardnieniem zanikowym bocznym oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w starszym wieku, regularnym dyskomforcie oraz bólu kręgosłupa lub miednicy.

Prowadzę dzieci z zaburzeniami tj.: mózgowe porażenie dziecięce, skoliozy oraz wady postawy, Zespół Downa.

Kobietom w ciąży oferuję ćwiczenia wzmacniające ciało oraz redukujące dolegliwości bólowe.

Dla szczęśliwych mam proponuję ćwiczenia w połogu, jak również w późniejszym okresie. Oferuję pomoc w zakresie pielęgnacji blizn po CC, jak również terapii mięśni brzucha oraz dna miednicy (zwłaszcza rozejścia kresy białej).

Oferuję również:

  • masaż kręgosłupa odcinkowy i całościowy
  • mobilizację blizn oraz oklejanie – kinesiotaping

Prowadzę fizjoterapię oraz Integrację Sensoryczną.

Moja wiedza, umiejętności oraz pasja związana z zawodem są do Państwa dyspozycji.


Marzena Piotrowska – psycholog, terapeutka S.I.Marzena Piotrowska

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pracuję w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz prowadzę zajęcia Integracji Sensorycznej dla dzieci. Oferuję również zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

 

 

 

 

 


Sylwia Kirwil – terapeutka S.I.

 

 

 

 

 

 

 

 


Katarzyna Tusiewicz – terapeutka S.I.


Psycholodzy i psychoterapeuci


Paulina Dobosz – psychologPaulina Dobosz

Jestem psychologiem i neurokognitywistą, absolwentką Uniwersytetu SWPS. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi, lękami, niską samooceną, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Moja praca polega w pierwszej kolejności na odpowiednim zdiagnozowaniu źródła problemu, aby móc dopasować odpowiednią terapię. Kieruję się zasadą, że dopiero pełne poznanie natury problemu daje nam szanse na niesienie pomocy.
Jako psycholog pracuję również z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Prowadzę także treningi EEG – Biofeedback z dziećmi z ADHD i wysokim poziomem lęku.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w domu dziecka, poradniach niepublicznych oraz w trakcie prywatnej praktyki. Odbyłam także staż w Fundacji Dzieci Niczyje w zakresie diagnozowania trudności emocjonalnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W zakresie neuropsychologii pracowałam w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie pogłębiłam swoją wiedzę neurobiologiczną i pracowałam przy realizacji grantu związanego z terapią funkcji poznawczych u osób dorosłych po udarze.

W swojej pracy najbardziej lubię to, że w realny sposób wpływa ona na życie osób, które się do mnie zgłaszają. Obserwowanie pozytywnych zmian i zadowolenia dziecka i rodziców jest dla mnie prawdziwym motorem napędowym.

 


 

Karol Gałkowski – psychoterapeuta

Jestem człowiekiem drogi – teologiem, pedagogiem i psychoterapeutą.  Zachwycają mnie ludzie i ich opowieści, ich codzienne zmagania i siła, którą noszą w sobie.  

Jestem mężem i ojcem trójki dzieci.

Pracuję z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, po próbach samobójczych i wykazująca niedostosowanie społeczne. Pracuję z młodzieżą mającą problemy z uzależnieniami – z młodymi ludźmi, którym nie miał kto podać dłoni lub z takimi, którzy nigdy o pomoc nie prosili.  Nie oceniam ich i ich rodzin – staram się pomagać. Jestem katolikiem. Wiara nadaje sens mojemu życiu. Bóg uczy mnie, by patrzeć z miłością na każdego człowieka, w każdym dostrzec prawdę i piękno, bez wyjątków.

Jestem psychoterapeutą. Towarzyszę ludziom w ich problemach by mogli dostrzec rozwiązanie. Nie daję rozwiązań, uczę, jak ich szukać.

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie psychoterapii integratywnej na studium SPCH w Warszawie. Pasjonuje mnie hagioterapia. Ukończyłem teologię na UKSW w Warszawie. Podyplomowo ukończyłem wychowanie fizyczne zdrowotne i korektywę. Pracuję, jako nauczyciel religii i wychowania fizycznego już 23 lata. Przez wiele lat prowadziłem grupę teatralną dla młodzieży szkoły średniej. Jestem pasjonatem wypraw. Jeżdżę rowerem, biegam i pływam. Moją pasją jest fotografia. Uwielbiam filmy Krzysztofa Kieślowskiego oraz kino francuskie.


Justyna Kubiak – Psycholog, psychoterapeuta, trener.

Ukończyłam studia wyższe na kierunku „Psychologia społeczna” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). Kończę 4-letnie Studium Psychoterapii SPCh. Rozwijałam też swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu psychoterapii i psychologii: „Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna. Droga do nieświadomości”, „Obraz człowieka. Podstawy antrpologiczne i terapeutyczne”, „Wina: na skrzyżowaniu psychoterapii i duchowości”, „Coaching i motywacja pracowników” oraz innych.

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Pomagam w obszarach: niska samoocena, spadek nastroju, myśli samobójcze, samookaleczenia, lęki, niechciane uporczywe myśli bądź czynności, zaburzenia psychosomatyczne, problemy w relacjach z rówieśnikami, kryzysy osobiste (żałoba, rozstanie, rozwód…), traumatyczne przeżycia, trudne i bolesne doświadczenia z dzieciństwa, problemy małżeńskie i rodzinne, doświadczenia związane z utratą dziecka (aborcja, poronienie, śmierć), problemy z nawiązywaniem relacji czy adaptacją do nowego środowiska, wchodzenie w toksyczne związki interpersonalne, przeciążenie stresem, utrata poczucia sensu życia, trudności z przebaczeniem sobie i innym, kryzys wartości.

Swoją pracę poddaję superwizji.


Dorota Rakowska-Chmielewska – psychoterapeuta

 


Aleksandra Wardak – psycholog


Logopedzi


 Marta Kołodziejczyk – logopeda

Jestem logopedą z doświadczeniem w pracy z osobami z różnorodnymi zaburzeniami mowy. W ramach pracy i praktyk prowadziłam terapię z osobami z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, Zespołem Aspergera, autyzmem, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Zawodowo interesuje mnie kwestia dwujęzyczności u dzieci wychowujących się w rodzinach mieszanych – współpracowałam z pacjentami wychowującymi się w rodzinach dwujęzycznych.
Moje zainteresowanie logopedią zaczęło się od fascynacji lingwistyką i praktyczną stroną językoznawstwa. Studium  nad „słowem” mówionym i pisanym, które, jak mawiała amerykańska głuchoniewidoma pisarka, pedagog i działaczka społeczna Helen Keller, jest „skrzydłem umysłu”, pogłębiałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Podyplomowe Studium Logopedyczne oraz doktoranckie studia z zakresu teologii literatury zwieńczone obroną rozprawy doktorskiej dotyczącej twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Warsztat logopedyczny doskonaliłam redagując opowiastki do ćwiczeń wybranych głosek na łamach czasopisma „Terapia logopedyczna dziecku w wieku szkolnym” oraz na lekcjach emisji głosu w uniwersyteckim chórze.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz pracując jako logopeda w warszawskich przedszkolach i szkołach.

W mojej pracy najbardziej cenię dobry kontakt z pacjentem, dlatego staram się, aby prowadzona przeze mnie terapia logopedyczna przebiegała w atmosferze przyjaźni i wsparcia.

W życiu osobistym najcenniejszy jest dla mnie czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi. Pasjonuję się fotografią portretową, uwielbiam dzieła impresjonistów i modernistów, rozczytuję się w poezji Poświatowskiej, Osieckiej, Herberta, Twardowskiego, Wencla i współczesnej prozie. Interesuję się literaturą dotyczącą współczesnego kontekstu chrześcijaństwa. Kocham podróżować…


 Patrycja Jakubowska – logopeda kliniczny

Z wykształcenia jestem logopedą klinicznym. Pracuję z dziećmi z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami głosu. Ukończyłam studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na stanowisku logopedy w szkole podstawowej oraz przedszkolu, a także odbywając staż w Poradni Autystycznej w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie. Odbyłam także praktyki w Poradni Foniatrycznej, na Oddziale Neurologii oraz Neonatologii. W trakcie studiów uczestniczyłam również w zajęciach z dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącymi w Fundacji Echo w Warszawie.
Z przekonania, że zawód logopedy wymaga nieustannego pogłębiania wiedzy i poszerzania kompetencji, biorę udział w wielu szkoleniach i konferencjach poświęconych m.in. wczesnej interwencji oraz  zaburzeniom mowy u dzieci ze spektrum.

W swojej pracy stawiam na holistyczne podejście do dziecka oraz naukę przez zabawę. Starannie dobieram materiały i ćwiczenia dla moich podopiecznych. Kieruję się bowiem zasadą, że każdy z Nich jest indywidualnością i odpowiednio dobrane ćwiczenia przyspieszą proces terapeutyczny. W trakcie terapii ważna jest dla mnie współpraca z Rodzicami, którzy są pierwszymi terapeutami swoich dzieci. Największą radością w mojej pracy są dla mnie sukcesy moich pacjentów.


 Małgorzata Gajowniczek – logopeda, pedagog specjalny

Jestem logopedą oraz pedagogiem specjalnym, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Kończę studia neurologopedyczne z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wiedzę oraz doświadczenie zdobywałam  pracując w szpitalu „Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dziecięcej w Zagórzu k/Warszawy, prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim oraz przedszkolach i szkołach na terenie Warszawy.

Ponadto odbyłam liczne praktyki w „Instytucie Matki i Dziecka” na oddziale patologii noworodka; Fundacji „Scolar” w Warszawie z zakresu autyzmu; Centrum Mowy i Ruchy „Elf” w Warszawie z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością; Fundacji „Echo” w Warszawie z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi; Szkole Specjalnej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajmuję się:

– stymulacją oraz terapią mowy biernej i czynnej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym;

– stymulacją funkcji pokarmowych (w tym wybiórczość pokarmowa);

– prowadzeniem terapii logopedycznej dzieci z wadami wymowy.

W terapii wykorzystuję elementy metody werbo-tonalnej, metodę czuciową oraz gesty GORA.

W mojej pracy największą satysfakcję i motywację do podejmowania dalszych działań daje mi uśmiech na twarzy dziecka.


Anna Hanulak – neurologopeda


Dogoterapia


Małgorzata Kędziorek – dogoterapeutka

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Recepcja


Monika Zalewska –  recepcja

Barbara Andruk – recepcja