PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

ul. Stefana Okrzei 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Karolina Młynarczyk – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznejKarolina Młynarczyk.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Uwielbiam pracę z dziećmi, dlatego od początku swoją drogę zawodową obrałam właśnie w tym kierunku. Już na studiach pracowałam z małymi pacjentami prowadząc hipoterapię i terapeutyczną jazdę konną. Większość zawodowych praktyk odbyłam na oddziałach dziecięcych m.in. w CZD.

Ukończyłam szereg szkoleń pozwalających mi poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalać pracę.
Z zakresu fizjoterapii

 • Podstawy Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
 • PNF
 • kurs masażu 1 i 2 stopnia
 • kurs instruktora korektywy i kompensacji wad postawy
 • kinesiotaping
 • kurs zajęć ruchowych dla kobiet w ciąży i po porodzie
 • kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna
 • kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia.

Z zakresu integracji sensorycznej

 • wprowadzenie do integracji sensorycznej
 • teoria Integracji sensorycznej wg AYRES’
 • Ocena przez kliniczna obserwację
 • Wnioskowanie kliniczne na podstawie Integracji Sensorycznej AYRES’
 • Ewolucja o przy użyciu standaryzowanej oceny z zastosowaniem testu SIPT
 • Terapia w Integracji Sensorycznej AYRES’

Dzięki posiadanej wiedzy sprytnie potrafię połączyć zajęcia SI z Fizjoterapią i odwrotnie, dlatego zajęcia dla dzieci są ciekawe i różnorodne. Obecnie pracuję z małymi pacjentami, którzy ukończyli drugi rok życia. Moim marzeniem jest praca z maluszkami i dołożę wszelkich starań aby już niedługo móc przyjmować najmniejszych pacjentów.
W zaciszu domowym jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch wspaniałych dziewczynek, która uwielbia dobrą i przede wszystkim Ciepłą kawę.


Monika Bartnik – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (obecnie na urlopie macierzyńskim)Monika Bartnik.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie uzyskałam tytuł licencjata oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. W ramach edukacji podyplomowej odbyłam studia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku „Fizjoterapia w pediatrii”.

Już w trakcie studiów interesowałam się pracą z dziećmi. Pierwsze kroki w zawodzie stawiałam w trakcie licznych praktyk w szpitalach i poradniach w Białymstoku i Warszawie. Podczas studiów magisterskich zostałam wolontariuszem, a później pracownikiem Ośrodka Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej, gdzie prowadziłam rehabilitację z małymi pacjentami. Nauczyłam się tam, że w trakcie zajęć najważniejszy jest uśmiech, wzajemny szacunek i zrozumienie, a dobra współpraca z rodzicami i zespołem terapeutycznym jest najprostszą drogą do sukcesu w terapii. Na podstawie doświadczeń z pracy oraz zainteresowania tematem zaburzeń ze spektrum autyzmu i integracji sensorycznej powstała moja praca magisterska.

Jestem dyplomowanym terapeutą integracji sensorycznej. Stale dokształcam się uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam między innym kursy: kinezjotaping podstawowy, PNF podstawowy, PNF w pediatrii, masaż Shantali czy trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci.

Cały wolny czas poświęcam rodzinie. Lubię aktywności na świeżym powietrzu, szczególnie jazdę na rowerze i nordic walking oraz podróżowanie.


Agnieszka Rogala – pedagog, terapeuta integracji sensorycznejAgnieszka Rogala.

W 2012 roku ukończyłam studia pedagogiczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o specjalizacji pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej. Pracuję z dziećmi od 2014 roku. Początkowo prowadząc własne przedszkole, gdzie zwracając dużą uwagę na holistyczne podejście do rozwoju małego dziecka, stosowałam elementy integracji sensorycznej. Obecnie zajmuję się już głównie prowadzeniem zajęć z dziećmi z zaburzeniami SI. W swojej pracy kieruje się nurtem podążania za potrzebami i zainteresowaniami dziecka, ale łączę go także ze stawianiem celów i zadań. Swoją wiedzę poszerzam podczas udziału w szkoleniach i kursach. W pracy cenię sobie pozytywne relacje z dziećmi i ich rodzicami.


Monika Rzępołuch – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznejMonika Rzępołuch

Jestem neurologopedą, terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Filologia Polska – specjalność nauczycielska, Podyplomowe Studia Logopedyczne i Podyplomowe Studia Neurologopedyczne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Klinikę Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w rozmaitych szkoleniach, kursach i warsztatach. Jestem terapeutą dzieci niemówiących, dzieci z każdym opóźnieniem w rozwoju mowy niezależnie od przyczyny tego opóźnienia, dzieci z wadami wymowy, dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej. W terapii ważne jest dla mnie zbudowanie relacji, indywidualne podejście oraz całościowe spojrzenie na pacjenta. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Jest to nie tylko wykonywany zawód, ale też ogromna pasja, którą nieustannie rozwijam.


Magdalena Chomiuk – logopeda kliniczny, audiologMagdalena Chomiuk

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku logopedia z audiologią (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako logopeda w szkole podstawowej oraz nauczyciel wspomagający w szkole specjalnej. Prowadziłam zajęcia logopedyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie. Byłam również aktywnym członkiem Naukowego Koła Logopedów i Audiologów, w którym prowadziłam indywidualną terapię wad wymowy u dzieci i dorosłych, a także brałam udział w licznych akcjach promujących profilaktykę logopedyczną. Swoją wiedzę nieustannie poszerzam na szkoleniach. Ukończyłam kursy takie jak: terapia ręki, elektrostymulacja wewnętrzna i zewnętrza, a także liczne szkolenia na temat rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem oraz terapii wad wymowy. W pracy zawodowej staram się diagnozować pacjenta patrząc na niego holistycznie, aby móc dobrać odpowiedni program terapeutyczny skierowany na stymulację rozwoju. W terapii stosuję elementy metody krakowskiej, duży nacisk kładę na rozwijanie funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia) oraz funkcji słuchowych, z którymi mowa jest ściśle powiązana. W kontakcie z dzieckiem i jego rodziną ważne jest dla mnie poczucie zaufania i bezpieczeństwa, a także miła atmosfera. Poziom trudności i rodzaj zadań dostosowuje do możliwości i zainteresowań małego człowieka. W Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, z dyslalią, prowadzę trening słuchowy metodą Warnkego oraz elektrostymulację. Pracuję nie tylko z dziećmi, ale również z dorosłymi.


Martyna Długosz – terapeuta pedagogicznyMartyna Długosz

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku pedagogika ogólna. Prowadzę indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia i dysortografia) oraz terapię ręki. Pracując z dziećmi staram się zrozumieć ich problem, sprawić, aby czuły się swobodnie na zajęciach, zbudować pozytywną relację, czyli stworzyć odpowiednie warunki do przezwyciężania trudności. Bardzo cenię sobie kontakt i współpracę z rodzicami. Dobieram metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, wzbogacam je o zabawy i gry oraz elementy terapii ręki.


Lidia Orzechowska – pedagog specjalny, terapeuta behawioralny
Lidia OrzechowskaOd roku 2015 jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Oligofrenopedagogika.
Skończyłam również studia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym kierunku Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.
Ukończyłam liczne kursy dokształcające, między innymi: Terapię ręki, Trening umiejętności społecznych, Trening jedzenia, Picture Exchange Communication System.
Jestem również Licencjonowanym Terapeutą Behawioralnym.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako asystent hipoterapeuty, nauczyciel w przedszkolu, prowadząc indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz jako nauczyciel w szkole podstawowej z dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.
W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, którym obdarza mnie dziecko i rodzic, oraz uśmiech dziecka podczas zajęć, które prowadzę.

Małgorzata Kędziorek – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

Michał Kłak – psychologMichał Kłak

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłem tam 5-letnie studia z psychologii o specjalności „psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna”. Od początku swojej kariery koncentruję się wokół pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poradnictwem dla rodziców. Rozwijam także swoją praktykę o poradnictwo i pomoc skierowane do osób dorosłych. Doświadczenie zdobywałem w różnych organizacjach i instytucjach związanych z ochroną zdrowia psychicznego – poradniach PPP (publicznych i prywatnych), domu dziecka, szkole prywatnej oraz w ramach NFZ (Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego). W pracy z klientem ważne jest dla mnie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, gdyż są one podstawą dobrego kontaktu terapeutycznego i współpracy w dłuższym okresie czasu. Dlatego podczas każdej rozmowy staram się stworzyć atmosferę na tyle swobodną, by można było bez przeszkód rozmawiać. W swojej pracy bazuję głównie na osiągnięciach terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), ale w rozumieniu klienta wykorzystuję także podstawy teoretyczne z Terapii Schematów.


Martyna Koralewska-Nartowska – psycholog

Kamil Dobosz – terapeuta pedagogiczny, dyrektor poradni