PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

Piłsudskiego 33d
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Daria Bogucka –  fizjoterapeutkaDaria Bogucka

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Dyplomowana masażystka, Certyfikowany terapeuta metody PNF. Uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oferujemy zabiegi z zakresu masażu klasycznego, leczniczego, drenażu limfatycznego oraz masażu niemowląt (Shantala) i kinezyterapii. Terapię niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami w napięciu mięśniowym oraz asymetrii ułożeniowej (korzystając z elementów zaczerpniętych z koncepcji NDT-Bobath oraz wiedzy na temat prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka). Zajęcia profilaktyczne oraz korygujące wady postawy takie jak: skolioza, płaskostopie, szpotawość/koślawość kolan i stóp. Masaż dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, kręczem szyi, chorobami nerwowo-mięśniowymi, masaż osób dorosłych borykających się między innymi z przeciążeniowymi bólami kręgosłupa i stawów, dyskopatią, chorobą zwyrodnieniową, rwą ramienną i kulszową, migrenami i bólami głowy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, z bliznami pooperacyjnymi, obrzękami kończyn górnych i dolnych, przykurczami stawowymi i in.

 


Karolina Młynarczyk – fizjoterapeutka, terapeutka S.I.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, gdzie ukończyłam kierunek fizjoterapia i uzyskałam tytuł magistra. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na najlepszych oddziałach szpitalnych w Warszawie:

  1. Centrum Rehabilitacji i Medycyny Pracy „ATTIS”
  2. Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer”
  3. Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  4. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  5. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
  6. Instytut Kardiologii w Aninie
  7. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Pracę zawodową rozpoczęłam jeszcze na studiach, a już wcześniej pracowałam z dziećmi jako hipoterapeuta. Posiadam wieloletni staż pracy. Dodatkowo, swoją wiedzę i umiejętności doskonalę na różnego rodzaju kursach.

Jak wiadomo, każdy pacjent to odosobniony przypadek, dlatego proces rehabilitacji dobierany jest indywidualnie.

Moją ofertę kieruję do pacjentów po udarach, po wypadkach komunikacyjnych, po unieruchomieniach, po operacjach, do osób starszych, osób ze stwardnieniem rozsianym, ze stwardnieniem zanikowym bocznym oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w starszym wieku, regularnym dyskomforcie oraz bólu kręgosłupa lub miednicy.

Prowadzę dzieci z zaburzeniami tj.: mózgowe porażenie dziecięce, skoliozy oraz wady postawy, Zespół Downa.

Kobietom w ciąży oferuję ćwiczenia wzmacniające ciało oraz redukujące dolegliwości bólowe.

Dla szczęśliwych mam proponuję ćwiczenia w połogu, jak również w późniejszym okresie. Oferuję pomoc w zakresie pielęgnacji blizn po CC, jak również terapii mięśni brzucha oraz dna miednicy (zwłaszcza rozejścia kresy białej).

Oferuję również:

  • masaż kręgosłupa odcinkowy i całościowy
  • mobilizację blizn oraz oklejanie – kinesiotaping

Prowadzę fizjoterapię oraz Integrację Sensoryczną.

Moja wiedza, umiejętności oraz pasja związana z zawodem są do Państwa dyspozycji.

 


 

Lidia OrzechowskaLidia Orzechowska – pedagog specjalny

Od roku 2015 jestem absolwentką Akademię Pedagogiki Specjalnej na kierunku Oligofrenopedagogika. Skończyłam również studia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Ukończyłam liczne kursy dokształcające, między innymi: Terapię ręki, Trening umiejętności społecznych, Trening jedzenia, Picture Exchange Communication System.

W roku 2016 rozpoczęłam staranie o otrzymanie Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako asystent hipoterapeuty, nauczyciel w przedszkolu, prowadząc indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz jako nauczyciel w szkole podstawowej z dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, którym obdarza mnie dziecko i rodzic, oraz uśmiech dziecka podczas zajęć, które prowadzę.


 

Marzena PiotrowskaMarzena Piotrowska – psycholog, terapeutka S.I.

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pracuję w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz prowadzę zajęcia Integracji Sensorycznej dla dzieci. Oferuję również zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

 

 

 

 

 


 

Paulina DoboszPaulina Dobosz – psycholog

Jestem psychologiem i neurokognitywistą, absolwentką Uniwersytetu SWPS. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi, lękami, niską samooceną, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Moja praca polega w pierwszej kolejności na odpowiednim zdiagnozowaniu źródła

problemu, aby móc dopasować odpowiednią terapię. Kieruję się zasadą, że dopiero pełne poznanie natury problemu daje nam szanse na niesienie pomocy.
Jako psycholog pracuję również z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Prowadzę także treningi EEG – Biofeedback z dziećmi z ADHD i wysokim poziomem lęku.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w domu dziecka, poradniach niepublicznych oraz w trakcie prywatnej praktyki. Odbyłam także staż w Fundacji Dzieci Niczyje w zakresie diagnozowania trudności emocjonalnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W zakresie neuropsychologii pracowałam w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie pogłębiłam swoją wiedzę neurobiologiczną i pracowałam przy realizacji grantu związanego z terapią funkcji poznawczych u osób dorosłych po udarze.

W swojej pracy najbardziej lubię to, że w realny sposób wpływa ona na życie osób, które się do mnie zgłaszają. Obserwowanie pozytywnych zmian i zadowolenia dziecka i rodziców jest dla mnie prawdziwym motorem napędowym.


 

Karol Gałkowski – psychoterapeuta

Jestem człowiekiem drogi – teologiem, pedagogiem i psychoterapeutą.  Zachwycają mnie ludzie i ich opowieści, ich codzienne zmagania i siła, którą noszą w sobie.  

Jestem mężem i ojcem trójki dzieci.

Pracuję z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, po próbach samobójczych i wykazująca niedostosowanie społeczne. Pracuję z młodzieżą mającą problemy z uzależnieniami – z młodymi ludźmi, którym nie miał kto podać dłoni lub z takimi, którzy nigdy o pomoc nie prosili.  Nie oceniam ich i ich rodzin – staram się pomagać. Jestem katolikiem. Wiara nadaje sens mojemu życiu. Bóg uczy mnie, by patrzeć z miłością na każdego człowieka, w każdym dostrzec prawdę i piękno, bez wyjątków.

Jestem psychoterapeutą. Towarzyszę ludziom w ich problemach by mogli dostrzec rozwiązanie. Nie daję rozwiązań, uczę, jak ich szukać.

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie psychoterapii integratywnej na studium SPCH w Warszawie. Pasjonuje mnie hagioterapia. Ukończyłem teologię na UKSW w Warszawie. Podyplomowo ukończyłem wychowanie fizyczne zdrowotne i korektywę. Pracuję, jako nauczyciel religii i wychowania fizycznego już 23 lata. Przez wiele lat prowadziłem grupę teatralną dla młodzieży szkoły średniej. Jestem pasjonatem wypraw. Jeżdżę rowerem, biegam i pływam. Moją pasją jest fotografia. Uwielbiam filmy Krzysztofa Kieślowskiego oraz kino francuskie.

 


Joanna Świątek – terapeuta pedagogiczny

Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki na SGGW w Warszawie, na specjalności – terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka. Obecnie kończę studia magisterskie na specjalności  – terapia pedagogiczna z edukacją włączającą na UKSW w Warszawie. Swoją wiedzę doskonaliłam również podczas wymiany studenckiej na Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie.

Doświadczenie zdobywałam dotychczas podczas praktyk studenckich w poradni psychologiczno – pedagogicznej i w przedszkolu integracyjnym. Zainteresowania zawodowe kieruję ku terapii dysleksji, dysgrafii i dysortografii.

Pracując z dziećmi staram się z uśmiechem i empatią nawiązywać pozytywną relację z nimi, gdyż poczucie bezpieczeństwa dziecka jest krokiem naprzód ku sukcesowi w oddziaływaniach terapeutycznych.


 Marta Kołodziejczyk – logopeda

Jestem logopedą z doświadczeniem w pracy z osobami z różnorodnymi zaburzeniami mowy. W ramach pracy i praktyk prowadziłam terapię z osobami z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, Zespołem Aspergera, autyzmem, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Zawodowo interesuje mnie kwestia dwujęzyczności u dzieci wychowujących się w rodzinach mieszanych – współpracowałam z pacjentami wychowującymi się w rodzinach dwujęzycznych.
Moje zainteresowanie logopedią zaczęło się od fascynacji lingwistyką i praktyczną stroną językoznawstwa. Studium  nad „słowem” mówionym i pisanym, które, jak mawiała amerykańska głuchoniewidoma pisarka, pedagog i działaczka społeczna Helen Keller, jest „skrzydłem umysłu”, pogłębiałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Podyplomowe Studium Logopedyczne oraz doktoranckie studia z zakresu teologii literatury zwieńczone obroną rozprawy doktorskiej dotyczącej twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Warsztat logopedyczny doskonaliłam redagując opowiastki do ćwiczeń wybranych głosek na łamach czasopisma „Terapia logopedyczna dziecku w wieku szkolnym” oraz na lekcjach emisji głosu w uniwersyteckim chórze.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz pracując jako logopeda w warszawskich przedszkolach i szkołach.

W mojej pracy najbardziej cenię dobry kontakt z pacjentem, dlatego staram się, aby prowadzona przeze mnie terapia logopedyczna przebiegała w atmosferze przyjaźni i wsparcia.

W życiu osobistym najcenniejszy jest dla mnie czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi. Pasjonuję się fotografią portretową, uwielbiam dzieła impresjonistów i modernistów, rozczytuję się w poezji Poświatowskiej, Osieckiej, Herberta, Twardowskiego, Wencla i współczesnej prozie. Interesuję się literaturą dotyczącą współczesnego kontekstu chrześcijaństwa. Kocham podróżować…


Małgorzata Kędziorek – dogoterapeutka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Do naszego zespołu należą również:

Anna Hanulak – neurologopeda

Patrycja Jakubowska – logopeda

Małgorzata Gajowniczek – logopeda

Kamil Dobosz – terapeuta pedagogiczny

Martyna Długosz – terapeuta pedagogiczny

Bartłomiej Wójcicki – terapeuta pedagogiczny

Anna Wójcik-Pełka – psycholog

Aleksandra Wardak – psycholog

Justyna Kubiak – psychoterapeuta

Marta Milkiewicz – psychoterapeuta

Joanna Zduńczyk – fizjoterapeuta

Sylwia Kirwil – terapeuta integracji sensorycznej

Mariola Bobrzyk – terapeuta integracji sensorycznej

Katarzyna Tusiewicz – terapeuta integracji sensorycznej

Aleksandra Pręgowska – pedagog specjalny

Izabela Polkowska – pedagog specjalny

Monika Zalewska –  recepcja